به گزارش پایگاه خبری وطن بیدار به نقل از روابط عمومی اداره کل مالیاتی استان البرز؛ مدیرکل امورمالیاتی استان البرز از پرداخت پنج هزاروهشتصدوشصت ویک میلیارد ریال بحساب شهرداریها و دهیاری های استان از محل مالیات بر ارزش افزوده طی پنج ماهه اول سال ۱۴۰۱ خبر داد. به گزارش روابط عمومی امور مالیاتی استان البرز، […]

Print Friendly, PDF & Email

به گزارش پایگاه خبری وطن بیدار به نقل از روابط عمومی اداره کل مالیاتی استان البرز؛ مدیرکل امورمالیاتی استان البرز از پرداخت پنج هزاروهشتصدوشصت ویک میلیارد ریال بحساب شهرداریها و دهیاری های استان از محل مالیات بر ارزش افزوده طی پنج ماهه اول سال ۱۴۰۱ خبر داد.

به گزارش روابط عمومی امور مالیاتی استان البرز، محمدی اظهار داشت؛۴درصدعوارض ارزش افزوده بحساب شهرداریهاودهیاری ها به منظورتوسعه عمران شهری وروستا یی واریزمی شودوافزود:این میزان درمقایسه بامدت مشابه سال گذشته ۲۰۴درصدافزایش یافته است،محمدی باتشکرازمشارکت مودیان درپرداخت مالیات بر ارزش افزوده، گفت که این نوع مالیات هزینه ای برای تولیدکننده گان نداشته ومصرف کننده باتوجه به میزان مصرف خودآن را پرداخت می نمایدتاصرف عمران وآبادانی شهرهاوروستاها گرددودرخاتمه تصریح کرد:که اطلاع رسانی صحیح وبهنگام ازنحوه مصارف این عوارض وتبیین آن ،موجبات فرهنگ سازی ومشارکت بیشترمردم رافراهم می آورد.

Print Friendly, PDF & Email
  • نویسنده : علیرضا نصیرمنش