جهت ارسال اخبار، نظرات، پیشنهادات و انتقادات از راه های ارتباطی زیر استفاده کنید.

همچنین با عضویت در شبکه های مجازی پایگاه خبری وطن بیدار از آخرین وقایع و اخبار آگاه شوید.

Email:vatanbidar@gmail.com

Telegram:https://t.me/vatanbidar

Whatsapp:https://chat.whatsapp.com/KXPMGGpbpa6Lb8XxSef7Gv

Instagram:https://www.instagram.com/vatanbidar

Splus:http://sapp.ir/vatanbidar