به گزارش پایگاه خبری وطن بیدار به نقل از روابط عمومی آبفای استان البرز ؛ گواهینامه های ایزو ۵۰۰۰۱ (مدیریت انرژی) و ۱۶۰۰۰ (عملکرد صحیح موتورخانه ها) درآبفای البرز تمدید شد.مهدوی راد معاون برنامه ریزی وتوسعه سرمایه گذاری آبفای البرز با اعلام این خبر افزود: با موفقیت درانجام ممیزی تاسیسات وساختمانهای آبفا ،گواهینامه ایزو ۵۰۰۰۱ […]

Print Friendly, PDF & Email

به گزارش پایگاه خبری وطن بیدار به نقل از روابط عمومی آبفای استان البرز ؛ گواهینامه های ایزو ۵۰۰۰۱ (مدیریت انرژی) و ۱۶۰۰۰ (عملکرد صحیح موتورخانه ها) درآبفای البرز تمدید شد.مهدوی راد معاون برنامه ریزی وتوسعه سرمایه گذاری آبفای البرز با اعلام این خبر افزود: با موفقیت درانجام ممیزی تاسیسات وساختمانهای آبفا ،گواهینامه ایزو ۵۰۰۰۱ سیستم مدیریت انرژی وایزو ۱۶۰۰۰ سلامت کارکرد موتورخانه ها ومعاینه فنی آنها با هدف بهینه سازی وکاهش انتشار آلاینده های هوا درآبفای البرز تمدید شد.وی افزود: اخذ این گواهینامه برای دستگاههای اجرایی سراسر کشور الزامیست وآبفای البرز یکی از شرکتهای پیشتاز دراین بخش بوده است.وی تاکید کرد: این گواهینامه ها به زودی برای ساختمان ستاد،آبفای کمالشهر،تصفیه خانه های آب شماره ۱ و۲ وتصفیه خانه فاضلاب شهرجدید مهستان اخذ خواهد شد.درحال حاضر دفتر توسعه پایدار و مطالعات اجتماعی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری آبفای البرز ،موفق به دریافت گواهینامه های مذکور برای ساختمانهای آزمایشگاه مرکزی ومعاونت فاضلاب شده است.

Print Friendly, PDF & Email