به گزارش پایگاه خبری وطن بیدار به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر کرج ، علی قاسم پور در حاشیه مراسم روز درختکاری که در محل دهکده تفریحی ورزشی باغستان کرج برگزار شد، اظهارداشت: بوستان ها و فضاهای سبز شهری با کارکردهای مختلف هم چون ریه های تنفسی شهر و فرصت اوقات فراغت و […]

به گزارش پایگاه خبری وطن بیدار به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر کرج ، علی قاسم پور در حاشیه مراسم روز درختکاری که در محل دهکده تفریحی ورزشی باغستان کرج برگزار شد، اظهارداشت: بوستان ها و فضاهای سبز شهری با کارکردهای مختلف هم چون ریه های تنفسی شهر و فرصت اوقات فراغت و ایجاد نشاط روحی و روانی می توانند نقش موثری را در ارتقای زندگی شهروندانی ایفا کنند؛ از یک نگاه بوستان های شهری را می توان زمینه ساز نشست های مشترک، اجتماع های کوچک و بزرگ و برقراری روابط اجتماعی میان شهروندان معرفی کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر کرج اذعان کرد: بر این اساس یکی از کارکردهای مهم بوستان های شهری، ایجاد زمینه مناسب برای وقوع کنش های متقابل اجتماعی بین شهروندان است به گونه ای که بر اساس این دیدگاه و کارکرد با افزایش استفاده از یک بوستان شهری، بهره وری آن بوستان بالاتر می رود و آن را به تحقق هدف اجتماعی خود نزدیک تر می کند.

قاسم پور یادآور شد: از طرف دیگر وجود بوستان های شهری به عنوان فضاهایی برای گذران اوقات فراغت در فواصل مناسب نسبت به بخش های مسکونی می تواند در علاقه مندی مردم به محیط زندگی شان تاثیرگذار باشد.

وی ایجاد و گسترش بوستان های محلی را ضروری خواند و بیان کرد: ضرورت توجه به فضای سبز شهری در طرح های توسعه شهری در سال های اخیر بیش از هر چیز در بخش مدیریت فضای سبز شهرداری مطرح بوده و تفکر حاکم در این زمینه بیشتر در راستای ایجاد فضاهای سبز جدید و توسعه فضاهای موجود بوده است.

به گفته رئیس شورای اسلامی شهر کرج؛ گسترش و حفظ فضاهای سبز شهری با فرهنگ سازی و مشارکت مردم و نهادهای مردمی بسیار مهم است.