به گزارش پایگاه خبری وطن بیدار رئیس کمیسیون تلفیق بودجه شورای اسلامی شهر کرج گفت: سیاست شورای شهر کرج حمایت از پرداختها و رفاهیات شهرداری است تاکنون نیز هم پرداختها و‌هم رفاهیات مورد حمایت اعضای شورای شهر بوده است.مسعود محمدی در حاشیه جلسه بررسی بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ و ماده یک و دو نیروی انسانی […]

به گزارش پایگاه خبری وطن بیدار رئیس کمیسیون تلفیق بودجه شورای اسلامی شهر کرج گفت: سیاست شورای شهر کرج حمایت از پرداختها و رفاهیات شهرداری است تاکنون نیز هم پرداختها و‌هم رفاهیات مورد حمایت اعضای شورای شهر بوده است.
مسعود محمدی در حاشیه جلسه بررسی بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ و ماده یک و دو نیروی انسانی مجموعه مدیریت شهری اظهارداشت: شورای شهر در راستای عدالت توزیعی و ساماندهی پرداختها تلاش می کند تا کارکنانی که فعالیت و تلاش بیشتری نسبت به سایر کارکنان انجام می دهند مورد توجه بیشتری قرار بگیرند.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه شورای اسلامی شهر کرج درخصوص ساماندهی نیروی انسانی در شهرداری تصریح کرد: مصوبات و‌‌ پیشنهادات بودجه شهرداری برای ماده یک و دو منابع انسانی شهرداری درخصوص ساماندهی و پرداختی های کارکنان شهرداری بررسی شد در این راستا همه اعضای شورای شهر نسبت به امور رفاهی و پرداختی پرسنل مجموعه شهرداری تاکید دارند که بر اساس بهره وری میزان کارکرد واقعی و مسئولیت افراد پرداختی ها انجام شود.
محمدی تاکید کرد: طی مصوبه شورای شهر ، شهرداری ملزم شد تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده نسبت به ارایه نظام نامه ساماندهی منابع انسانی اقدام و پس از تائید کمیته منابع انسانی شورای شهر نسبت به عدالت توزیعی و حقوق دستمزد بر اساس بهره وری و کارکرد شهرداری انجام نماید.