به گزارش پایگاه خبری وطن بیدار؛ مدیر روابط عمومی شرکت گاز استان البرز از برگزاری مسابقه بهترین شعار برای مصرف بهینه گاز و پاداش صرفه جویی در این شرکت خبر داد. علی اصغر محسنی، مدیر روابط عمومی این شرکت بیان کرد: بر اساس ابلاغیه شرکت ملی گاز ایران مسابقه ای با عنوان «بهترین شعار برای […]

به گزارش پایگاه خبری وطن بیدار؛ مدیر روابط عمومی شرکت گاز استان البرز از برگزاری مسابقه بهترین شعار برای مصرف بهینه گاز و پاداش صرفه جویی در این شرکت خبر داد.

علی اصغر محسنی، مدیر روابط عمومی این شرکت بیان کرد: بر اساس ابلاغیه شرکت ملی گاز ایران مسابقه ای با عنوان «بهترین شعار برای مصرف بهینه گاز و پاداش صرفه جویی» میان کارکنان و خانواده های آنان در شرکت گاز استان البرز برگزار شد.

وی ادامه داد: این مسابقه فرهنگی مورد استقبال ۴۵ نفر از کارکنان و خانواده های آنان قرار گرفت. محسنی خاطرنشان کرد: با حضور کارشناسان HSE رئیس و کارشناسان روابط عمومی از میان ۴۵ شرکت کننده ۱۵ نفر به قید قرعه انتخاب شدند.