مدیر عامل شرکت گاز استان البرز گفت: در ۷ ماه گذشته ۱۲ هزار و ۵۱۰ نفر از ساکنان روستا و شهر در البرز به جمع استفاده کنندگان از انرژی گاز پیوسته اند. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان البرز، سیدرضا غفاریان مدیر عامل این شرکت با بیان اینکه در ۷ ماه گذشته ۴۷ روستا در […]

مدیر عامل شرکت گاز استان البرز گفت: در ۷ ماه گذشته ۱۲ هزار و ۵۱۰ نفر از ساکنان روستا و شهر در البرز به جمع استفاده کنندگان از انرژی گاز پیوسته اند.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان البرز، سیدرضا غفاریان مدیر عامل این شرکت با بیان اینکه در ۷ ماه گذشته ۴۷ روستا در استان البرز از نعمت گاز برخوردار شده اند، اضافه کرد: با این اقدام ۱۱ هزار و ۱۷۱ نفر روستایی در این مدت از انرژی گاز بهره مند شده اند.

وی با بیان اینکه گازرسانی به دو روستا در دست اجراست، ادامه داد: در همین مدت هزار و ۳۳۹ نفر جمعیت شهری هم به جرگه مصرف کنندگان از انرژی گاز پیوسته اند که با احتساب جمعیت روستایی در مجموع ۱۲ هزار و ۵۱۰ نفر از البرزنشینان بهره مند از نعمت گاز شده اند.

مدیر عامل شرکت گاز استان البرز ادامه داد: با اضافه شدن این تعداد به مصرف کنندگان گاز در استان البرز ۲ میلیون و ۷۱۴ هزار و ۹۱ نفر از جمعیت استان البرز از انرژی گاز بهره مند شده اند.