به گزارش پایگاه خبری وطن بیدار؛ با هدف کاهش هزینه ها ،حذف دوباری کاری‌ها افزایش سرعت و کیفیت خدمات مطلوب و مستمربه مشترکین گاز طبیعی دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم و پیاده سازی کسب و کار برپایه مدل APQC در شرکت گاز استان البرز برگزار شد. احسان نیرو زاد رییس برنامه ریزی شرکت گاز استان […]

به گزارش پایگاه خبری وطن بیدار؛ با هدف کاهش هزینه ها ،حذف دوباری کاری‌ها افزایش سرعت و کیفیت خدمات مطلوب و مستمربه مشترکین گاز طبیعی دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم و پیاده سازی کسب و کار برپایه مدل APQC در شرکت گاز استان البرز برگزار شد.

احسان نیرو زاد رییس برنامه ریزی شرکت گاز استان البرز از برگزاری دوره آموزشی شناخت مفاهیم و پیاده سازی نرم افزار مدیریت فرآیندهای کسب و کار بر پایه مدل APQC ویژه کاربران و رابطین IMS ادارات مختلف گاز استان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان البرز احسان نیروزاد رئیس برنامه ریزی این شرکت هدف از برگزاری این دوره آموزشی مدیریت فرایندها ،جهت استقرار مدل کسب و کار را ارتقا سطح کیفی فرایند ها کاهش هزینه ها ،حذف دوباره کاریها ،بهبود کیفیت خدمات و افزایش سرعت به عموم شهروندان در ارائه گازرسانی مطلوب برشمرد .

رئیس برنامه ریزی شرکت گاز استان البرز در ادامه مطالب خویش اظهار داشت:در دوره آموزشی شناخت با مفاهیم BPMN2 که همان روش‌های بهبود فرایند های کسب و کار از ابتدا تا انتهای آن است روشهای پیاده سازی همراه با آنالیز ،چگونگی کارکردن ،مدل سازی و فعالیت‌های بهبود به سمع و نظر مخاطبین آموزشی رسانده می‌شود که باپیاده سازی این فرایند مدیریت یکپارچه علاوه بر حذف هزینه های مازاد کیفیت خدمات و سرعت بخشی به مشترکین گاز طبیعی را دوچندان خواهد کرد.

احسان نیروزاد برگزاری دوره آموزشی مذکور را بالغ بر دویست نفر ساعت آموزشی ویژه کارکنان گاز استان البرز عنوان کرد.