دکتر صیادی سرپرست دانشگاه شب گذشته به صورت سرزده از مجتمع آموزشی و درمانی امام علی (ع) و دو دارخانه شبانه روزی در کرج بازدید کرد.

به گزارش پایگاه خبری وطن بیدار و به نقل از روابط عمومی دانشگاه؛ دکتر صیادی با حضور درمجتمع آموزشی ودرمانی امام علی (ع) از تمامی بخش های اورژانس، تریاژ، بخش های بستری کووید و غیرکووید وهمچنین بخش های ویژه بازدید کرد و از نزدیک نحوه ارائه خدمات به بیماران را ارزیابی کرد.

این بازدید که تا ساعت ۴ صبح به طول انجامید، سرپرست دانشگاه شخصا با حضور در تمامی بخش های درمانی و پاراکلینیکی، شاخص های مهم درمانی، حضور پزشکان مقیم، آنکال، متخصصان وهمچنین کادر درمانی را با جزئیات بررسی کرد و در ادامه از دو داروخانه شبانه روزی در کرج بازدید کرد و از نزدیک فعال بودن این دو مرکز و نحوه ارائه خدمات آنان را بررسی کرد.

دکتر صیادی هدف از این بازدید های سرزده و شبانه را اهمیت ارایه خدمات درمانی به مراجعان دانست وتصریح کرد: هیچ گونه خلل و کوتاهی در روند  خدمت رسانی در مراکز درمانی در هر ساعت از شبانه روز نباید وجود داشته باشد و سیستم های نظارتی دانشگاه بر این اصل مهم باید دقت نظر لازم را داشته باشند.