به گزارش پایگاه خبری وطن بیدار: هر ساله برنامه‌های هفته سلامت در راستای آشنایی بیشتر مردم و تصمیم گیران و تصمیم سازان با موضوعات مهم حوزه سلامت برگزار می‌شود.

دکتر صیادی ضمن اشاره به شعار هفته سلامت ۱۴۰۱” سلامت ما ، سلامت سیاره ما ” تصریح کرد : 
شعار امسال هفته سلامت به درستی و بر اساس نظرمتخصصان و صاحبنظران این حوزه و با درک صحیح از وضعیت جامعه بشری امروز  انتخاب شده است چرا که  بدون سلامتی محیط زیست و ساختار زندگی بشری نمی توان انتظار سلامتی پایدار رابرای نوع بشر انتظار داشت. 

وی با بیان اینکه بیش از ۹۰ برنامه سلامت محور در بخش های مختلف از جمله بهداشت در هفته سلامت برنامه ریزی شده است گفت: رسیدن به سلامت فراگیر هیچگاه رخ نخواهد داد مگر با همکاری ارگانها و سازمانهای مختلف و تعاملی همه جانبه و مشارکت اجتماعی و عمومی در تامین سلامت جامعه که سعی میشود با اجرای برنامه های مختلف از روز شنبه ۱۷ ام لغایت ۲۳ اردیبهشت ماه بر این مهم تایید شود. 
دکتر صیادی مشارکت حداکثری مردم فهیم استان را در واکسیناسیون کرونا یکی از عوامل مهم کنترل این بیماری در استان دانست و افزود: مبارزه با کرونا یکی از بارز ترین دستاورد های سلامت بود که به خوبی شاهد مشارکت و همکاری همه  ارگان ها ، دستگاه ها و مردم بودیم و همه  بخش های سلامت که در نهایت منجر به سلامت کشور و جهان میشود نیازمند چنین همدلی و مشارکت همگانی است. 

وی ادامه داد: موضوعاتی مثل انرژی پاک، تولیدات پاک، آب و هوا، حوادث و بلایای طبیعی، همه و همه چاره اندیشی های جهانی می خواهد و کشورها هر کدام باید به سهم خود نقش موثری را در تامین سلامت  ایفا نمایندو هفته سلامت فرصت مناسبی است تا حساسیت لازم ایجاد شده و مسئولین دغدغه ها، راهکارها و نظرات را با هم به اشتراک گذاشته و برای رفع آنها راه حل های کاربردی ارائه دهند.
سرپرست دانشگاه عنوان کرد: شنبه ۱۷ اردیبهشت؛ نقش مردم، مسئولین، سمن ها در تحقق عدالت و تعالی نظام سلامت ، یکشنبه ۱۸ اردیبهشت؛ نقش مردم، مسئولین، سمن ها در دستیابی به انرژی پاک،  دوشنبه ۱۹ اردیبهشت؛ نقش مردم، مسئولین، سمن ها در مدیریت حوادث و بلایا ، سه شنبه ۲۰ اردیبهشت؛ نقش مردم، مسئولین، سمن ها در ارتقای سلامت خانواده و جوانی جمعیت ، چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت؛ نقش مردم، مسئولین، سمن ها در تولید پاک و مدیریت پسماندها ، پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت؛ نقش مردم، مسئولین، سمن ها در تغذیه سالم از مزرعه تا سفره و جمعه ۲۳ اردیبهشت؛ نقش مردم، مسئولین، سمن ها در کاهش/ کنترل مصرف دخانیات نام گذاری شده است و برنامه های مختلفی با توجه به روزشمار هفته سلامت در کشور و همزمان در استان پیش بینی شده و اجرا میشود.

Print Friendly, PDF & Email