گذشته های خیلی دور تا به امروز فرهنگ و هنر؛ زیربنای تمدن بشری بوده ومقوله فرهنگ زیرساخت بسیاری ازمباحث جامعه بشری  بوده است و بدون شک توسعه و ایجاد توازن وتعامل بین شهروندان یک جامعه بویژه کلانشهری مانند کرج نیازمند اندیشه، خرد وبرنامه ریزی فرهنگی در تمام ابعاد برای تمام شهروندان شهر می باشد. متأسفانه […]

گذشته های خیلی دور تا به امروز فرهنگ و هنر؛ زیربنای تمدن بشری بوده ومقوله فرهنگ زیرساخت بسیاری ازمباحث جامعه بشری  بوده است و بدون شک توسعه و ایجاد توازن وتعامل بین شهروندان یک جامعه بویژه کلانشهری مانند کرج نیازمند اندیشه، خرد وبرنامه ریزی فرهنگی در تمام ابعاد برای تمام شهروندان شهر می باشد.

متأسفانه در طی سالهای اخیر برخی ازمسئولان بصورت آگاهانه یا ناآگاهانه، فعالیت های عمرانی و صنعتی درکرج را بدون در نظرگرفتن بسترهای فرهنگی در اولویت قرار داده‌اند و برغم شعارهای فراوان تا حد قابل توجهی از اجرای طرح ها وبرنامه های فرهنگی غافل شده‌اند. بدون شک این بی توجهی ها نتیجه ای جز مظلوم ومغفول ماندن حوزه فرهنگ در این کلانشهر را در پی نداشته است و این بی توجهی ها در وهله اول متوجه اهالی فرهنگ وهنر و درمرحله بعد، تمامی شهروندان می شود؛ چرا که‌ همانگونه که گفته شد، فرهنگ یک امر زیربنایی وتعیین کننده است و بی توجهی به آن در همه زمینه ها تأثیرات منفی به جا می گذارد.

 بدیهی است زمانی حوزه فرهنگ وهنر مجال  توسعه می‌یابد که همه زیرساخت های لازم برای گسترش فعالیت های مرتبط با آن از قبیل فعالیت های سینمایی، ادبی، تجسمی، نمایشی، مذهبی و … به وجود آید. به عنوان مثال سالن های نمایش استاندارد به تعداد کافی درکرج احداث و بهره برداری شود و همه انجمن های مربوطه فضای فیزیکی و امکانات مناسب وکافی در اختیار داشته باشند تا بتوانند فعالیت های خود را از نظر کمی وکیفی ارتقا دهند.

هرچند شورای شهرکرج ومتولیان حوزه فرهنگ طی سال های اخیر با توجه به کمبود امکانات و زیرساخت های لازم درخصوص اجرای برخی پروژه های فرهنگی وارد عمل شده و در حد توان خود در راستای افزایش امکانات و زیرساخت های یاد شده تلاش کرده اند ولی واقعیت این است هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله بسیار است.

 نکته دیگر که قابل تأمل نیز می باشد و برای توسعه فرهنگی کرج لازم است ناعدالتی در توزیع امکانات فرهنگی کرج می باشد که با همکاری همه دستگاه های ذیربط، امکانات و زیرساخت های کافی به همه مناطق کرج به صورت عادلانه تخصیص یابد تا مناطق محروم وحاشیه نشین نیز به میزان مورد نیاز ازاین امکانات بهره‌مند شوند.

 بدون شک شرایط خاص اجتماعی وفرهنگی خاصی که درمناطق محروم کرج حاکم است، ضرورت افزایش امکانات و زیرساخت های فرهنگی را در آنها افزایش می‌دهد. لذا می بایست امکانات و زیرساخت‌های مورد نیاز برای همه مناطق این کلانشهر نیز به صورت عادلانه با توجه به جمعیت و نیازهای آنها فراهم شود تا شاهد تمرکز امکانات و زیرساخت ها در برخی مناطق ومحروم ماندن مناطق کم برخوردار نباشیم.

امیدواریم مسئولین استان البرز و کلانشهر کرج توچه ویژه ای به مقوله فرهنگ و هنر داشته باشند تا در آینده نزدیک شاهد اتفاقات خوبی در این عرصه باشیم؛ زیرا با ارتقای فعالیت های فرهنگی و هنری و جذب اقشار مختلف جامعه بویژه نوجوانان و جوانان در عرصه های متعدد فرهنگی می توانیم بخشی از معضلات و آسیب های اجتماعی را حل و فصل کنیم.

علیرضا نصیرمنش-روزنامه نگار