توجه به کلمه کلانشهر ذهن هر فردی را به سمت یک شهر بزرگ و ایده آل سوق می دهد؛ اما متاسفانه درباره کرج که از گذشته های دور یک منطقه ییلاقی بوده و همکنون فقط به خاطر ازداحم جمعیت شاغل تهران و نزدیکی به پایتخت تبدیل به کلانشهر شده ؛ شهری که تقریبا هیچ یک […]

توجه به کلمه کلانشهر ذهن هر فردی را به سمت یک شهر بزرگ و ایده آل سوق می دهد؛ اما متاسفانه درباره کرج که از گذشته های دور یک منطقه ییلاقی بوده و همکنون فقط به خاطر ازداحم جمعیت شاغل تهران و نزدیکی به پایتخت تبدیل به کلانشهر شده ؛ شهری که تقریبا هیچ یک از زیرساخت های استاندارد یک شهر را ندارد و تنها با داشتن جمعیتی فراوان در سال۱۳۸۹ تبدیل به مرکز استان البرز شد.

متاسفانه کرج همانند یک خوابگاه بزرگ برای تهران و شهر های همجوار بوده و از خود نه هویتی دارد . نه زیر ساختی؛ مسائل و مشکلاتی که در اکثر قریب به اتفاق یک کلانشهر بازتابی کالبدی دارند در کرج هم وجود دارد مانند: تغییر کاربری زمین های کشاورزی و تخریب فضای سبز؛ استفاده غیر کاری زمین در اثر ساخت و سازهای پراکنده ؛ ازدحام ترافیک و عدم کشش شبکه های زیربنایی ؛ از دست رفتن هویت و ویژگی های اجتماعات محلی؛ آلودگی هوا  آب و خاک و تخریب حوضه آبخیز ؛ از بین رفتن چشم اندازهای طبیعی و حیات وحش؛ پایین آمدن کیفیت زندگی و کمبود عرضه مسکن در استطاعت شهروندان؛ افزایش سهم جمعیت و فعالیت منطقه نسبت به کلان شهر؛ ازدیاد فقر و تقسیمات دو سطحی ( فقر و غنا ) درون مناطق شهری و بسیاری از مشکلات دیگر که نیازمند رسیدگی سریع هستند.

جمعیت شهر کرج طبق آمار ظرف مدت پنجاه سال نزدیک به ۸۴ برابر شده است؛ هر چند که رشد جمعیت،دارای پویایی و نیروی محرکه بوده و نشانه ای از بالا رفتن ظرفیتهای اقتصادی،اجتماعی،ورزشی و فرهنگی در یک منطقه است ، اما همین رشد از دیگر جهات آسیب ها و لطماتی را نیز به وجود می آورد که تأثیرات زیان بار آن بر ساختار اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی شهر کرج نمایان است.

وجود این جمعیت باعث شده برخی از نارسایی ها و چالشهای اساسی فرا روی مسئولان شهر قرار گیردکه مسولین شهر باید نسبت به رفع آن ها تلاش کنند؛ مسائلی مانند: جابه جایی نیروی کار کشاورزی و اضافه شدن نیروهای غیر مولد به بخش خدمات (اشتغال کاذب)؛ استقرار جمعیت مهاجر در حاشیه شهر و یا بافت های قدیمی و ایجاد و توسعه حاشیه نشینی؛ گسترده شدن هرم سنی جمعیت شهری در پایه؛ کمبود مسکن شهری و لزوم سرمایه گذاری کلان در این بخش؛ کاهش کنترل اجتماعی به علت ازدیاد و جوانی جمعیت که موجب فزونی انحرافات و ناهنجاری های اجتماعی است؛ مسائل و مشکلات روحی و روانی و از هم گسیختگی اجتماعی ؛ توسعه فیزیکی شهر ، که موجب تخریب و از بین رفتن باغ ها و اراضی کشاورزی و افزایش هزینه خدمات شهری است.

متاسفانه شهر کرج در ابعاد مختلف بعد از گذشت سال های متمادی همچنان گرفتار مشکلات زیربنایی زیادی است که بخشی از این مسائل مربوط به عملکرد مدیریت شهری کرج می شود؛ البته امیدواریم شورای ششم و شهردار جدید کرج به همراه یک تیم مدیریتی توانمند هرچه سریعتر مشکلات حوزه شهری را مرتفع کنند تا کمی بیشتر شبیه یک کلانشهر شویم.

بهروز نصیرمنش- روزنامه نگار