به گزارش پایگاه خبری وطن بیدار: مجموعه نشست های بررسی جایگاه و تجارب سازمان های دولتی، حکومتی و عمومی در حوزه مسئولیت اجتماعی برگزار می گردد؛ نشست اول: تبیین مسئولیت اجتماعی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی و صنعت پتروشیمی ایران با حضور آقای مهندس ربانی، مشاور اجتماعی و رییس دبیرخانه مسئولیت اجتماعی شرکت ملی صنایع […]

Print Friendly, PDF & Email

به گزارش پایگاه خبری وطن بیدار: مجموعه نشست های بررسی جایگاه و تجارب سازمان های دولتی، حکومتی و عمومی در حوزه مسئولیت اجتماعی برگزار می گردد؛ نشست اول: تبیین مسئولیت اجتماعی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی و صنعت پتروشیمی ایران با حضور آقای مهندس ربانی، مشاور اجتماعی و رییس دبیرخانه مسئولیت اجتماعی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، یکشنبه ۶ شهریور؛ ساعت ۱۰ الی ۱۲ صبح؛ حضور در نشست به صورت مجازی، برای عموم علاقمندان آزاد است.
لینک شرکت در جلسه بصورت آنلاین : https://yun.ir/sse3p2 https://join.skype.com/GjnWP224nDYd

Print Friendly, PDF & Email