مهندس حمید رضا نامداری مدیر عامل آبفای البرز با اعلام این خبر بیان داشت: با توجه به رشد بالای مهاجرت و افزایش روز افزون جمعیت کرج و به منظور تامین نیازهای آبی فعلی و آینده،ناگزیر هستیم پیش بینی لازم را برای تامین و توزیع متناسب آب و توسعه و ایجاد تاسیسات جدید انجام دهیم. برهمین […]

مهندس حمید رضا نامداری مدیر عامل آبفای البرز با اعلام این خبر بیان داشت: با توجه به رشد بالای مهاجرت و افزایش روز افزون جمعیت کرج و به منظور تامین نیازهای آبی فعلی و آینده،ناگزیر هستیم پیش بینی لازم را برای تامین و توزیع متناسب آب و توسعه و ایجاد تاسیسات جدید انجام دهیم.

برهمین اساس مقدمات و مطالعات لازم صورت گرفت و مقرر شده احداث تصفیه خانه شماره ۳ کرج با ظرفیت ۵۷۰ لیتر در ثانیه در حاشیه شرقی بلوار شورا و در کنار رودخانه کرج آغاز شود. وی هزینه مورد نیاز برای ساخت این تصفیه خانه را ۳۳۴ میلیارد تومان ذکر کرد و گفت : با ساخت این تصفیه خانه امکان برداشت آب از رودخانه کرج از محل تخصیص های قانونی مصوب وزارت نیرو فراهم خواهد شد و جمعیتی بالغ بر ۱۵۰ هزار نفر زیر پوشش خواهند رفت.

مدیر عامل آبفای البرز ادامه داد: در حال حاضر مراحل مقدماتی شامل انجام مطالعات ،انتخاب پیمانکار ،تجهیز کارگاه و… صورت پذیرفته و عملیات اجرایی بزودی آغاز خواهد شد و پیش بینی می شود طی ۳۶ ماه آماده بهره برداری شود. خاطر نشان می شود با بهره برداری از تصفیه خانه آب شماره ۳ کرج ،سهم استان البرز از آب های سطحی از ۲۲ درصد فعلی به ۲۸ درصد افزایش خواهد یافت.