به گزارش پایگاه خبری وطن بیدار؛ با پایان یافتن مرحله اول طرح جهاد آبرسانی و محرومیت زدایی از روستاها، استاندار البرز و فرمانده سپاه از آبفای البرز به دلیل تعامل و همکاری در اجرای این طرح تجلیل کردند؛ تجلیل استاندار از آبفای البرز بخاطر اجرای جهاد آبرسانی با پایان یافتن مرحله اول طرح جهاد آبرسانی […]

به گزارش پایگاه خبری وطن بیدار؛ با پایان یافتن مرحله اول طرح جهاد آبرسانی و محرومیت زدایی از روستاها، استاندار البرز و فرمانده سپاه از آبفای البرز به دلیل تعامل و همکاری در اجرای این طرح تجلیل کردند؛ تجلیل استاندار از آبفای البرز بخاطر اجرای جهاد آبرسانی با پایان یافتن مرحله اول طرح جهاد آبرسانی و محرومیت زدایی از روستاها، استاندار البرز و فرمانده سپاه از آبفای البرز به دلیل تعامل و همکاری در اجرای این طرح تجلیل کردند. به گزارش روابط عمومی آبفای البرز،پس از افتتاح مرحله اول جهاد آبرسانی و محرومیت زدایی از روستاهای ساوجبلاغ و نظرآباد با اهدای لوح هایی از سوی دکتر عبداللهی استاندار و سردار حیدرنیا فرمانده سپاه استان از آقایان مهندس: نامداری مدیرعامل شرکت، علی جوادی معاون بهره برداری و توسعه آب و رضا ناصری مجری طرح مجتمع های روستایی به دلیل حضور موثر در عرصه ها و میدان جهاد آبرسانی به روستاها تقدیر و تجلیل شد. عمومی آبفای البرز،پس از افتتاح مرحله اول جهاد آبرسانی و محرومیت زدایی از روستاهای ساوجبلاغ و نظرآباد با اهدای لوح هایی از سوی دکتر عبداللهی استاندار و سردار حیدرنیا فرمانده سپاه استان از آقایان مهندس: نامداری مدیرعامل شرکت، علی جوادی معاون بهره برداری و توسعه آب و رضا ناصری مجری طرح مجتمع های روستایی به دلیل حضور موثر در عرصه ها و میدان جهاد آبرسانی به روستاها تقدیر و تجلیل شد.