پرسش: قبلاً ۱۰ سال در شغل سخت و زیان‌آور یک مؤسسه دولتی شاغل بودم. بعد از بازخرید‌، هم‌اکنون ۱۴ سال است در شغل سخت و زیان‌آور بخش خصوصی شاغل و بیمه‌پرداز تأمین اجتماعی هستم‌. آیا یک سال دیگر که سابقه اشتغال من در مشاغل سخت و زیان‌آور به ۲۵ سال متناوب برسد می‌توانم از شرایط […]

پرسش: قبلاً ۱۰ سال در شغل سخت و زیان‌آور یک مؤسسه دولتی شاغل بودم. بعد از بازخرید‌، هم‌اکنون ۱۴ سال است در شغل سخت و زیان‌آور بخش خصوصی شاغل و بیمه‌پرداز تأمین اجتماعی هستم‌. آیا یک سال دیگر که سابقه اشتغال من در مشاغل سخت و زیان‌آور به ۲۵ سال متناوب برسد می‌توانم از شرایط ذیل این قانون بهره‌مند شوم‌؟

پاسخ: خیر، پذیرش سوابق اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور بیمه‌شدگانی که در سنوات گذشته مشمول دیگر صندوق‌ها غیر از صندوق تأمین اجتماعی بوده و سپس بیمه‌پرداز تأمین اجتماعی و مشمول قانون کار شده‌اند‌، صرفا از زمانی احتساب می‌شود که منحصراً در دوران بیمه‌پردازی نزد سازمان تأمین اجتماعی بوده باشد.
سایت خبری:
https://alborz.tamin.ir
روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی استان البرز