در جهت توسعه و شاداب سازی کتابخانه های عمومی استان البرز، علی معدنی پور مدیرکل کتابخانه های عمومی استان از تعدادی از کتابخانه های عمومی شهرستان کرج بازدید کرد.

به گزارش پایگاه خبری وطن بیدار به نقل از روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان البرز،در جهت توسعه و شاداب سازی کتابخانه های عمومی استان البرز و با هدف بررسی وضعیت کتابخانه های عمومی، علی معدنی پور مدیرکل کتابخانه های عمومی استان به همراه کاظم قاسمی معاون امور کتابخانه ها و حسین ذکریا پور رئیس اداره شهرستان کرج  از تعدادی از کتابخانه های عمومی شهرستان کرج بازدید کرد.
در این بازدیدها مدیرکل کتابخانه های عمومی استان البرز از آخرین وضعیت کتابخانه های عمومی الزهرا(س)،امام خمینی (ره)،آیت الله طالقانی و حافظیه در مناطق مختلف شهرستان کرج مطلع و ضمن گفتگو با کتابداران و اعضای کتابخانه ها آخرین شرایط کتابخانه های عمومی را مورد بررسی قرارداد.
همچنین در این بازدیها مدیرکل کتابخانه های عمومی  برافزایش تنوع خدمات به اعضای کتابخانه های عمومی و شاداب سازی محیط کتابخانه ها تاکید کرد.