برای بهره‌مندی از این خدمت به‌صورت غیر‌حضوری، به آدرس ذیل مراجعه‌ کنید. 🌍 https://es.tamin.ir دریافت راهنمای احتساب سوابق مدت خدمت نظام وظیفه 🌍 https://tamin.ir/file/file/410812سایت خبری:https://alborz.tamin.irبله:https://ble.ir/edarekoltaminalborz روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی استان البرز

برای بهره‌مندی از این خدمت به‌صورت غیر‌حضوری، به آدرس ذیل مراجعه‌ کنید.

🌍 https://es.tamin.ir

دریافت راهنمای احتساب سوابق مدت خدمت نظام وظیفه

🌍 https://tamin.ir/file/file/410812
سایت خبری:
https://alborz.tamin.ir
بله:
https://ble.ir/edarekoltaminalborz

روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی استان البرز