به گزارش پایگاه خبری وطن بیدار؛ معاون اجرایی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری کرج اعلام کرد: توزیع گوشت گرم گوسفندی با نرخ یارانه ای تا تعادل بخشی قیمت در بازار ادامه می یابد. شبیر اربابی گفت: روزانه بین سه تا پنج تن گوشت گرم وارداتی با نرخ هر کیلوگرم نیم شقه ران […]

به گزارش پایگاه خبری وطن بیدار؛ معاون اجرایی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری کرج اعلام کرد: توزیع گوشت گرم گوسفندی با نرخ یارانه ای تا تعادل بخشی قیمت در بازار ادامه می یابد.

شبیر اربابی گفت: روزانه بین سه تا پنج تن گوشت گرم وارداتی با نرخ هر کیلوگرم نیم شقه ران سه میلیون و ۴۰ هزار ریال و نیم شقه سردست ۲ میلیون و ۹۹۰ هزار ریال توسط روز بازارهای شهرداری کرج بین مردم توزیع می شود.

وی ادامه داد: افزون بر این توزیع گوشت قرمز منجمد با نرخ هرکیلوگرم سه میلیون و۶۰۰ هزار ریال در روزبازارهای کرج در حال انجام است.اربابی گفت : روزانه نیز بین پنج تا ۱۰ تن مرغ در روزبازارهای کرج با نرخ هرکیلوگرم ۸۰۰ هزار ریال در حال عرضه است.

معاون اجرایی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری کرج بیان کرد: توزیع انواع گوشت با نرخ یارانه ای و تعادلی در ۹ روزبازار شهرداری کرج ادامه دارد.

وی گفت: افزون بر روزبازارهای شهرداری تعداد ۲۵ جایگاه عرضه میوه نوروزی در سطح کلانشهر کرج فعال هستند.اربابی افزود: ساعت کار جایگاه های سیار عرضه میوه از ساعت هشت صبح تا ۲۳ تعیین شده و فعالیت این جایگاهها تا پس از تعطیلات نوروزی ادامه دارد.